سایت پرسش و پاسخ دیجی پرسش-بزرگ ترین سایت پرسش و پاسخ ایران

به نام خدا

سلام

امروز به معرف سایت پرسش و پاسخ دیجی پرسش بپردازیم

www.digiporsesh.ir

سایت پرسش و پاسخ
خب سایت دیجی پرسش در جهت بالا بردن سطح اطلاعان و دانایی مردم عزیز کشورمان ایجاد شده است شما در این سایت می توانید سوال خود را مطرح کرده یا به سوالات دیگران پاسخ دهید.

خب حالا بریم سر امکانات سایت

  1. سایت طراحی ساده و کاربرپسند و مدرنی دارد که به راحتی هر کس می تواند با آن کار کند.
  2. در این سایت هر کس پروفایل دارد و می تواند مانند اینستاگرام او را فالو کند و مطالب شخص مورد نظر را در پروفایل خود ببیند و از او حمایت کند
  3. در سایت مکانی تعبیه شده که هر کس بتواند سوال خصوصی از کسی بپرسد که در صفحه ی کاربر می توان دکمه سوال خصوصی را پیدا کرد.
  4. در سایت می توان مدال و امتیاز گرفت که میتوان با بالا بردن امتیاز های خود جایزه های نفیسی را کسب کرد.
  5. سایت دارای پیوست برای سوال و پاسخ می باشد که به راحتی بتوان هر چیزی را تشریح کرد.
  6. در سایت دسته بندی های مختلفی ایجاد شده است که می توان هر یکی از ان ها را انتخاب کنید و به عنوان تخصص خودتان برگزینید
  7. دیجی پرسش می کوشد تا بستری را فراهم آورد که هر کس به نتیجه ای مطلوب برسد
  8. کسانی که در سایت تایید شده باشند تیک آبی میگیرند
  9. و…

رویکرد اصلی پروژه، پاسخ دهی موثق و سریع به سوالات کاربران است. به این معنی که کاربران با درج سوال خود (به عنوان مثال سوال حقوقی) می توانند در کمترین زمان، بدون اتلاف زمان خود در ترافیک و صف انتظار، بدون پرداخت هزینه آنچنانی می توانند مشکل و پرونـده حقوقی خود را در معرض بررسـی چنـدین وکیل پایه یک دادگستری قرار دهنـد و نظرات آنان را نسـبت به پرونده خود بدانند. همچنین برای سوالات پزشـکی، می توانند با طرح بیماری خود، نظر و راهکار چندین پزشک متخصـص را دریافت کرده و با آنان گفتگو کننـد و بـه همیـن شـکل برای کلیـه سوالاـت در دسـته هـای مختلـف. شایـان ذکر است که به منظـور جلـوگیری از افشـای اطلاعـات کاربران، امکان طرح سوال و یا پاسخ، بدون درج نام نویسنده (به صورت ناشناس) وجود دارد.

حوزه کـاری آن محـدود به عنـاوین به خصوصـی نمی باشـد. کلیه سوالاتی که از نظر محتوایی و مفهومی معتبر باشـند شـرایط درج و پاسـخ دهی در دیجی پرسش را دارا می باشـند